MENU
Menu

Audax arriba a una xifra rècord d'ingressos de 1.323 milions durant el primer semestre, un 91% més

La companyia augmenta l'EBITDA un 35% (€24,5m) i el marge brut un 21% (€65,1m) gràcies a la seva estratègia d'integració vertical i l'efecte de les inversions en generació renovable que li ha permès augmentar la potència instal·lada un 55% (226 MW). 

La inversió en noves plantes de generació ja suma 164 milions d'euros en els darrers tres anys (20 milions durant el primer semestre del 2022), escomesa fins ara únicament amb recursos propis.

 

Audax Renovables (ADX.MC), grup energètic espanyol integrat verticalment que genera i subministra electricitat 100% renovable i gas a clients de 7 països europeus, anuncia els resultats corresponents al primer semestre de l'any, en què registra una xifra rècord d'ingressos de 1.323 milions d'euros, un 91% més que el mateix període de l'exercici anterior. 

La decidida aposta estratègica empresa per la companyia en els darrers exercicis per la integració vertical entre les activitats de generació i comercialització ha permès mitigar el risc de volatilitat de preus en un context macroeconòmic desafiant, marcat pel conflicte a Europa de l'Est i l'augment del preu de les primeres matèries, assegurant així uns ingressos recurrents per l'energia generada i un proveïment de l'energia a comercialitzar amb menys afectació. 

L'augment del 36% del volum d'energia renovable generada respecte al mateix període del 2021, unit a l'augment del preu del gas i l'energia produïda per generació pròpia, situa la xifra d'ingressos d'Audax durant el semestre en el màxim històric assolit durant un semestre. Els mercats d'Espanya i Portugal representen el 53% d'aquests ingressos, mentre que aquests a la resta d'Europa representen el 46%. 

El marge brut d'Audax augmenta un 21%, situant-se als 65,1 milions d'euros, mentre que l'EBITDA se situa en 24,5 milions d'euros, un 35% més que durant el primer semestre de l'any anterior. L‟estratègia d‟integració vertical abans esmentada il‟efecte de les inversions realitzades en generació renovable ha permès augmentar la potència instal·lada un 55% durant aquest període (226 MW). Aquesta diversificació en la generació diferent de l'EBITDA mitiga els riscos de volatilitat i garanteix una situació d'estabilitat davant d'escenaris del mercat incerts. Per la seva banda, el resultat de l'exercici recupera el signe positiu dels resultats semestrals i arriba als 2,8 milions d'euros, en comparació amb les pèrdues de 4,4 milions del mateix període de l'exercici anterior. 

Addicionalment, cal destacar que l'EBITDA del Grup s'hauria situat en 28,7 milions d'euros sense tenir en compte la nova regulació estatal a Polònia vigent des de l'1 de gener de 2022, la qual va obligar a establir preus màxims de venda als clients per sota el preu objectiu fixat prèviament. Com a conseqüència, el Grup va prendre la decisió de deixar d'operar al mercat de gas a partir de finals del primer trimestre del 2022. Com a resultat d'aquesta acció, la filial polonesa ha reportat EBITDAS positius el segon trimestre.

El Deute Financer Net del Grup se situa en els 487 milions d'euros davant els 444 milions d'euros el 31 de desembre de 2021, i el deute financer es reduïx en 10,8 milions d'euros. Cal destacar que el deute financer del Grup es troba principalment a tipus d'interès fix, per la qual cosa la Societat no es veu significativament afectada per canvis en els tipus d'interès al mercat, en aquest context d'alça de tipus.

El primer semestre del 2022 s?han generat fluxos de caixa operatius per 10,5 milions d?euros, comparats amb un flux de caixa operatiu negatiu de 43,9 milions d?euros del mateix període de l?any anterior. Això ha permès a Audax i malgrat la situació macroeconòmica continuar amb les seves estratègies d'inversió.

Inversió de 164 milions en els darrers dos anys per a actius de generació

Al tancament del primer semestre del 2022, Audax compta amb 421 mil punts de subministrament entre gas i electricitat, cosa que representa un creixement mitjà del 32% en el mateix període dels últims quatre anys. Conseqüència de la seva estratègia orientada cap a l'optimització de cartera i minimització del risc en un context de mercat volàtil, la companyia ha engegat una sèrie de mesures a tots els països on opera que han donat com a resultat una reducció selectiva del 23% dels punts de subministrament, així com el cessament definitiu de les operacions del mercat del gas a Polònia per centrar-se en el negoci de lelectricitat. Darrere d'aquestes decisions, els punts de subministrament d'electricitat suposen un 81% del total del negoci de la companyia i els del gas el 19% restant. En total, Audax ha subministrat 6,9 TWh d'energia als seus clients el primer semestre de l'any.

A nivell global, la producció del primer semestre del 2022 s'ha situat a 132 GWh, un 36% superior al mateix període de l'any anterior. La producció a Espanya (+79%) ha estat més gran a causa de l'aportació de 42 GWh sobre la producció peninsular de les noves plantes fotovoltaiques posades en marxa. 

Pel que fa a les seves operacions, la companyia gestiona una cartera de projectes de 2.536 MW a Espanya, Portugal i Itàlia, mercats estratègics on ja opera a través de l'activitat de comercialització a través de les diferents filials.

Audax ha seguit desenvolupant, construint i posant en marxa projectes que li han permès augmentar la seva potència renovable instal·lada, amb inversió decidida en noves plantes de generació que ja suma 164 milions d'euros en els darrers tres anys (20 milions el primer semestre de 2022) ). Una inversió efectuada fins ara únicament amb recursos propis. 

Durant el primer semestre del 2022, Audax ha anunciat l'inici de la construcció del projecte Zaratán al municipi de Giguñuela, a Valladolid, i que permetrà generar 21,5 GWh/any, l'equivalent al consum energètic de gairebé 5.500 llars. Així mateix, la companyia ha comunicat també l'inici de la construcció de la planta de la Miranda al municipi de Fontanar, a Guadalajara, que permetrà generar 12,2 GWh/any, equivalent al consum energètic de 3.500 llars. El Grup espera que la posada en marxa d'aquestes instal·lacions es produeixi durant el primer trimestre del 2023.

Sostenibilitat i compromís: Més de 128 tones de Co2 evitades a l'atmosfera

Durant els sis primers mesos d'exercici, l'estratègia sostenible d'Audax a la seva activitat corrent va evitar l'emissió de 128 tones de CO2 a l'atmosfera, i la seva activitat de generació 100% era renovable. Del total de l'energia subministrada per Audax des del gener al juny del 2022, un 74% va ser d'origen renovable tenint en compte l'activitat de gas. 

En matèria digualtat, gairebé el 60% dels empleats de Audax a tot el món són dones, així com el 33% del seu consell dadministració. La quota femenina entre els seus consellers independents arriba també al 33%. Segons el full de ruta actual, Audax preveu impulsar la seva estratègia ESG i implantar el seu Pla de Sostenibilitat al llarg dels exercicis 2022 i 2023.  
 

phone-handsetcrosschevron-down