MENU
Menu

Audax guanya 7,8 milions d'euros el 2022

El Grup augmenta els ingressos un 56% i arriba als 2.633 milions d'euros, amb un EBITDA de 54 milions d'euros, un 16% superior a l'any passat.

Audax aconsegueix revertir la situació de pèrdues de lexercici anterior amb un benefici de 7, 8 milions deuros.

27 DE FEBRER DEL 2023.– Audax Renovables (ADX.MC), grup energètic espanyol integrat verticalment que genera energia 100% renovable i subministra electricitat i gas a clients de 7 països europeus, guanya 7,8 milions d'euros l'exercici 2022. Grup ha incrementat els seus ingressos un 56%, fins a assolir unes vendes totals de 2.633 milions d'euros.  

Gràcies a la integració vertical, la companyia ha estat capaç de gestionar amb èxit l'elevada volatilitat dels mercats energètics globalment, especialment marcat pel conflicte a Europa de l'Est i l'augment del preu de les matèries primeres. 

Les mesures d'optimització del negoci engegades durant l'any, la seva política de diversificació de mercats i l'augment del 9% de nova potència instal·lada (assolint els 245 MW) s'ha traduït en un augment del marge brut del 17%, fins als 144 milions, i un 16% del seu EBITDA (54 milions d?euros). El resultat arriba als 7,8 milions d'euros davant de les pèrdues de 3,3 milions apuntades un any abans.  

Audax ha incrementat el pes de la generació en la seva contribució a l'EBITDA, passant del 27% el 2021 al 42% el 2022, i són notoris els fruits de la seva aposta per un negoci verticalment integrat apostant per la generació d'energia 100% renovable. L'EBITDA en generació s'ha incrementat substancialment en relació amb el tancament de l'any 2021, a causa de la potència més gran instal·lada i més preu de venda. 

Cal destacar que aquest EBITDA de generació ve donat per una cartera activa valorada al tancament del 2022 per part d'un expert independent en 129 milions d'euros, i queden en cartera en desenvolupament 130 milions d'euros d'actius que encara no generen EBITDA per no haver arribat a fase d'operació, cosa que posa de manifest el gran potencial de l'activitat de generació del Grup.

Amb relació al deute financer brut, la companyia va aconseguir reduir el nivell d'endeutament en 130 milions d'euros, situant-lo en 642 milions i consolidant així una sòlida posició financera que li permetrà avançar en el seu full de ruta de desenvolupament de projectes i fer front a els venciments a curt termini. Fruit de les polítiques de gestió de liquiditat i disciplina de capital, la companyia va aconseguir una generació de 152 milions de flux de caixa operativa, dels quals va destinar un total de 45 milions a noves inversions i 146 milions a reduir deute. 

Fent un exercici proforma, si l'operació de Market Access amb Shell Energy Europe Limited a Espanya hagués tingut impacte durant tot l'exercici 2022, Audax hauria generat aproximadament 50 milions d'euros addicionals de flux de caixa.

Diversificació de la cartera de clients i augment de la rendibilitat
Audax continua avançant en la seva política de creixement orgànic i inorgànic, cosa que li ha permès augmentar un 14% els seus punts de subministrament durant els darrers quatre anys fins a comptar amb 387.000 actualment, havent subministrat un total de 13 TWh d'energia. Durant l'últim any, a causa de l'evolució dels mercats i els riscos conseqüència de la volatilitat, la companyia ha centrat els seus esforços en l'enfortiment de la rendibilitat, engegant mesures orientades a la diversificació de la seva cartera i mitigació del risc en tots. els països on opera. En aquest sentit, la companyia ha reduït un 25% els seus punts de subministrament i un 15% el volum d'energia subministrada respecte a l'any anterior, fet que s'ha traduït directament en una evolució positiva tant del marge brut com de l'EBITDA. Actualment, els punts de subministrament d'electricitat suposen el 80% del total i els de gas el 20% restant. 

Aquells països on la integració vertical està més implantada (principalment sud d'Europa), són els que han tingut un exercici millor durant aquest exercici. Per països, Hongria és el país amb més pes en electricitat, suposant un 45% del total energia subministrada pel grup, i per al negoci de Gas, Holanda lidera amb un 52% del total. Iberia per la seva banda suposa pràcticament un terç del total, a les dues commodities.

El principal focus de la companyia continua sent el client industrial, que suposa un 93% de la seva cartera total. El client domèstic durant l'exercici 2022 ha reduït el pes d'un 11% a un 7% a causa dels esforços en el segment target històric de la companyia, la Pime. 

Favorable avenç al portafoli de generació
A nivell global, la producció d'Audax durant el 2022 es va situar en 258 GWh (si tenir en compte Panamà), fet que es tradueix en un augment del 29% en relació amb l'any anterior. La producció al mercat espanyol ha augmentat significativament (70%) fruit de l'aportació de les noves plantes fotovoltaiques, que han sumat a la producció 90 GWh. 

Pel que fa a l'evolució de la cartera de projectes, i arran del compliment de les fites del RDL 23/2020 a Espanya, la cartera del Grup Audax se situa a data d'aquest informe a 1,4 GW. Audax continua avançant en les operacions previstes de desenvolupament i construcció, iniciant les obres de 26 MW i posant en operació 19 MW fotovoltaics. 

El Grup compta amb projectes en estat molt avançat de tramitació per 141 MWp amb Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) favorable i 323 MWp en estat molt proper al Ready to Build, sumant entre tots dos conceptes 464 MWp, a més dels 26 MWp en construcció i 245 MW en operació actuals.

Avanços en matèria d'ESG
Durant el 2022, la companyia ha reforçat la direcció estratègica i la gestió de sostenibilitat amb l'objectiu de continuar avançant en matèria d'ESG. El Consell d'Administració va aprovar durant aquest any la nova estratègia de sostenibilitat i va incorporar la companyia a una nova persona responsable per al desenvolupament i l'execució de la mateixa.

El full de ruta d'aquesta nova estratègia s'articula al voltant dels tres pilars de Medi Ambient, Societat i Govern Corporatiu per als que s'han definit i s'està treballant en accions i iniciatives que millorin l'exercici. 

Per a José Elías, president d'Audax Renovables, “hem estat capaços una vegada més d'afrontar amb solvència i èxit un any en què el mercat ens ha posat a prova. La nostra estratègia ferma per la generació d'energia renovable i l'optimització de cartera de clients, unida a la consecució d'importants acords estratègics amb partners de primer nivell, ens permetran impulsar més encara la competitivitat d'Audax”. 

Sobre Audax Renovables

Fundat a l'any 2000, Audax Renovables és un grup energètic espanyol integrat verticalment que genera 100 % energia d'origen renovable i subministra electricitat i gas a clients de 7 països europeus.

Actualment, compta amb una cartera de parcs eòlics i fotovoltaics a Espanya, Portugal, Itàlia, França, Polònia i Panamà en operació, construcció i en diferents fases de desenvolupament que supera 1GW. En la seva activitat de comercialització, el grup presidit per José Elías Navarro proveeix d'energia renovable i gas més de 380.000 clients a Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria, i lidera el segment pime a Iberia. Audax va començar a cotitzar al mercat secundari espanyol el 2003, i el 2007 va fer el salt al mercat continu, en què va passar a formar part de l'índex IBEX SMALL CAP ® el març de 2020. Actualment, la seva capitalització borsària supera els 600 milions de euros, i compta amb un equip de més de 800 professionals.

Per a més informació, visiteu www.audaxrenovables.com
 

phone-handsetcrosschevron-down