MENU
Menu

Audax Renovables aposta per guanyar quota de mercat el primer semestre del 2021

• Incrementa de manera notable els seus ingressos fins a vorejar els 700 milions d'euros.
• El Margen Brut va assolir el primer semestre del 2021 els 54 milions d'euros, mentre que l'EBITDA s'ha situat als 18,2 milions d'euros
• L'increment excel·lent de la seva cartera de clients permet al Grup Audax mantenir-se com la primera comercialitzadora independent de llum al segment PIME a Espanya.

Audax Renovables (ADX.MC), el grup energètic que integra els negocis de generació i comercialització d'electricitat 100% renovable i gas, ha incrementat, el primer semestre de l'exercici, els seus ingressos en un 71% respecte al mateix període d'any anterior, fins situar-los a 692 milions d'euros. En aquest mateix període, l'EBITDA del Grup s'ha situat en 18,2 milions d'euros, un 20% inferior, i ha obtingut un resultat negatiu de 3,6 milions d'euros, tot tenint en compte les circumstàncies excepcionals actuals dels mercats.
  
En un context encara marcat pels efectes de la pandèmia de la COVID-19, el primer semestre del 2021 continua englobant una millora gradual del sentiment econòmic a nivell mundial, principalment explicat per l'avenç continuat de la vacunació. No obstant això, i davant d'un evident augment gradual del consum, les expectatives de recuperació i creixement mundial han provocat, entre altres factors, un increment molt acusat del preu de les primeres matèries.

Amb l'adversa conjuntura del mercat energètic, vist el fort augment de preus al mercat majorista, així com la seva volatilitat, encara és més convenient, des del punt de vista estratègic, la integració vertical de les activitats de generació i comercialització d'electricitat d'Audax Renovables, per tal d'evitar aquesta volatilitat del preu del pool i apostar per energies renovables que no necessitin la compra de matèries primeres com ara el CO2 ni el gas natural.

En relació amb l'activitat de generació, amb un portfoli de 2,5GW, el Grup ha continuat amb les seves operacions en el desenvolupament, la construcció i la posada en marxa dels seus projectes, tot i el lent avanç per part d'alguns organismes per a la realització dels tràmits de posada en marxa.

Pel que fa a l'activitat de comercialització, la companyia incrementa un 43% els clients el primer semestre de l'any, situant-se en 549 mil, en una clara aposta per guanyar quota de mercat a futur, tant en clients com en energia subministrada, amb vista a un millor posicionament de mercat, cosa que, a curt termini, suposa renunciar a una part del marge davant la conjuntura actual de preus ascendents en què ens trobem. Aquest excel·lent increment de la seva cartera de clients permet al Grup Audax mantenir-se com la primera comercialitzadora independent de llum al segment PIME a Espanya. Així mateix, derivat del dit increment, el Grup ha pogut augmentar l'energia subministrada en un 80% superior respecte al mateix període que l'exercici anterior, situant-se en 7,9 TWh. Tot això malgrat continuar afrontant un exercici extremadament complicat derivat, no ja dels impactes de la COVID-19, que encara persisteixen, sinó del difícil context de mercat amb preus ascendents en què ens trobem. 

Tot i la difícil situació descrita, i davant les mesures adoptades pel Grup davant d'aquest complicat context, esperem una normalització de la situació durant la segona meitat de l'exercici, confiant així a poder complir les magnituds esperades al tancament d'aquest. En paraules de José Elías, president i accionista majoritari, “els avantatges de la integració vertical juntament amb el gir estratègic donat per la companyia el 2020, el finançament obtingut a finals de l'exercici anterior i posterior TAP del bo per import de 100 milions d'euros en aquest exercici, així com el posicionament quant a quota de mercat, permeten al Grup partir d'una posició privilegiada per afrontar amb més èxit les difícils circumstàncies de mercat en què ens trobem actualment, així com emprendre amb garanties les inversions en generació i els compromisos financers dels propers 5 anys, permetent-nos afrontar amb més tranquil·litat el nostre futur. Estic convençut que aquesta integració vertical serà un factor diferencial en relació amb els nostres competidors”. 

 

Sobre Audax Renovables 
 
El Grup és el resultat de la fusió per absorció entre Audax Renovables, SA i la seva matriu, Audax Energía, SA, que dóna lloc a un grup energètic integral amb generació 100% renovable.

Audax centra les seves activitats en la generació denergia 100% renovable, així com en el subministrament delectricitat 100% renovable i gas.
 
Fundada l'any 2000, l'any 2003 Audax Renovables comença a cotitzar al mercat secundari de la Borsa de Barcelona i l'any 2007 s'inclou la seva cotització al SIBE de la borsa de Madrid. Actualment, cotitza al Mercat Continu espanyol sota la denominació (ticker) ADX.MC, i s'ha incorporat a l'índex IBEX SMALL CAP® el 23 de març de 2020.

Som el Grup energètic líder en el segment PIME a Espanya, garantint un subministrament eficient de l'energia comercialitzada a través d'un procés d'integració vertical amb l'activitat de generació renovable, amb una sòlida posició financera, i preparat per encapçalar la transició energètica mercat europeu.
 
El Grup gestiona una cartera de projectes de generació en operació de 91 MW a parcs eòlics a Espanya, França i Polònia, i 55 MWp fotovoltaics a Espanya. Addicionalment, té en construcció 66 MW eòlics a Panamà així com 21 MWp en projectes fotovoltaics, sumant un total de 87 MW en construcció, i compta amb un portfoli fotovoltaic de 2.291 MWp en diferents fases de desenvolupament ubicat a Espanya, Portugal i Itàlia. 

Audax Renovables, en la seva activitat de comercialització d'electricitat 100% renovable i gas, és present a Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria, sumant més de 549 mil clients.

Per a més informació visiteu www.audaxrenovables.com / www.audaxrenovables.es

Contacte per a inversors: investor.relations@audaxrenovables.com
 

phone-handsetcrosschevron-down