MENU
Menu

Audax renovables incorpora al seu Consell Anabel López i Rosa González

La incorporació de les noves conselleres demostra el ferm compromís del Grup amb les millors pràctiques en matèria de bon govern corporatiu.

Audax Renovables (ADX.MC), el grup energètic que integra els negocis de generació i comercialització d'electricitat 100% renovable i gas, ha reconfigurat i reforçat el Consell d'Administració incorporant dues dones al seu màxim òrgan de govern. En aquest sentit, el Consell d'Administració d'Audax Renovables ha aprovat per unanimitat el nomenament de dues conselleres noves, Anabel López Porta i Rosa González Sans, per als propers quatre anys.

La incorporació de talent femení va en línia amb les millors pràctiques en matèria de bon govern corporatiu i es reflecteix a la nova estructura i composició del Consell d'Administració.

Anabel López, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i PDG per IESE Business School que uneix més de 16 anys d'experiència al sector de les energies renovables i els mercats de capitals és responsable actualment de la cartera de generació del Grup Audax i membre a més del Consell d'Administració a diverses societats filials del Grup Audax. Va iniciar la seva carrera professional a Grupo Godó el 1995, passant pels departaments de finances i controlling. El 2004 es va incorporar a Fersa Energías Renovables, i va assumir la direcció general el 2015, gestionant integralment l'operació de venda del grup que va culminar amb un procés d'OPA per part d'Audax Energía, SA i participant directament a l'operació de fusió inversa, donant com a resultat al Grup Audax Renovables. Així mateix, ha estat recentment nomenada membre del Consell d'Administració i de la Comissió d'Auditoria i Compliment de Grupo Ezentis, SA en representació d'Eléctrica Nuriel, societat controlada al 100% per José Elías

Rosa González, amb més de 12 anys d'experiència al sector de l'energia i, en concret, a la comercialització de la mateixa, va ser sòcia fundadora de Mediaworks, SA, central de mitjans publicitaris, durant 11 anys, incorporant-se al grup energètic Audax Energia des dels inicis. Durant tota la seva trajectòria, al grup Audax ha ocupat llocs de responsabilitat relacionats amb l'àrea financera i de recursos humans, cosa que l'ha dotat d'una visió transversal del negoci. En dependència directa del president del Grup, José Elías, ha participat en diverses operacions corporatives de la societat i en concret, a nivell internacional, liderant el desenvolupament i expansió els anys 2016 i 2017 del Grup Audax a Itàlia com a Directora General d'aquesta filial fins al 2018. Així mateix, actualment és membre del Consell d'Administració a diverses societats filials del grup Audax Renovables.

Amb les noves conselleres, ja són dues les dones que formen part del màxim òrgan de govern d'Audax Renovables, que comptarà a partir d'ara amb 6 membres. Després d'aquesta remodelació, la presència femenina se situa al 33%, superant l'objectiu del 30% establert per a l'exercici 2020, i acostant-se a l'objectiu del 40% de presència de dones establert per al 2022, després de la revisió recent realitzada del Codi de Bon Govern.

Addicionalment, la composició del Consell d'Administració posa de manifest el seu compromís de seguir les recomanacions del Codi de Bon Govern de les societats cotitzades publicat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors en relació amb la diversitat, tant pel que fa a formació i experiència, com a de gènere (representant les conselleres el 33% anteriorment referit sobre el total de membres del consell), i independència (representant els consellers independents un 33% sobre el total de membres del consell), la qual cosa es tradueix en un òrgan equilibrat i focalitzat en el propòsit comú de promoure linterès social de la companyia mitjançant la contribució activa de valor per part de tots els seus membres.

Els nomenaments de les noves conselleres també porten aparellats canvis a les diferents comissions del Consell ja que Anabel López s'incorpora a més com a membre de la Comissió d'Auditoria i membre de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.

Així mateix, cal destacar que el Consell compta amb la figura d'un conseller coordinador independent, en tenir caràcter executiu el president de l'òrgan d'administració, amb totes les funcions postulades pel Codi de Bon Govern corporatiu per a aquesta figura. De la mateixa manera, totes les comissions consultives del Consell estan compostes majoritàriament i presidides per consellers independents.

En declaracions de José Elías, president del Consell d'Administració “amb la incorporació de Rosa González i Anabel López al Consell tindrem més diversitat de coneixements, aptituds i experiències que influirà positivament en la seva eficàcia i en la qualitat de les seves decisions”.
 
El Grup Audax que es defineix com una energètica integral amb generació 100% renovable, va anunciar fa poques setmanes un gir a la seva estratègia centrant els seus esforços i recursos en l'activitat de generació d'energia i prepara a més un nou pla estratègic que anunciarà ben aviat al mercat . 

Sobre Audax Renovables 
 
El Grup és el resultat de la fusió per absorció entre Audax Renovables, SA i la seva matriu, Audax Energía, SA, donant lloc a un grup energètic les activitats del qual se centren en la producció d'energia 100% renovable, així com en el subministrament d'electricitat 100% renovable i gas.
 
Fundada l'any 2000, l'any 2003 Audax Renovables comença a cotitzar al mercat secundari de la Borsa de Barcelona i l'any 2007 s'inclou la seva cotització al SIBE de la borsa de Madrid. Actualment, cotitza al Mercat Continu espanyol sota la denominació (ticker) ADX.MC, i s'ha incorporat a l'índex IBEX SMALL CAP® el 23 de març de 2020.

Som el Grup energètic líder en el segment PIME a Espanya, garantint un subministrament eficient de l'energia comercialitzada a través d'un procés d'integració vertical amb l'activitat de generació renovable, amb una sòlida posició financera, i preparat per encapçalar la transició energètica mercat europeu.
 
El Grup gestiona una cartera de projectes de generació en operació de 91 MW a parcs eòlics a Espanya, França i Polònia, i 15 MWp fotovoltaics a Espanya. Addicionalment, té 66 MW eòlics en construcció a Panamà. Així mateix, compta amb una cartera de projectes fotovoltaics en construcció de 44 MWp i compta amb un portfoli fotovoltaic de 2.282 MWp en diferents fases de desenvolupament ubicat a Espanya, Portugal i Itàlia. 

Audax Renovables, en la seva activitat de comercialització d'electricitat 100% renovable i gas, és present a Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria, sumant més de 515 mil clients i 10,5 TWh subministrats el 2020.

Per a més informació visiteu www.audaxrenovables.com / www.audaxrenovables.es
 

phone-handsetcrosschevron-down