MENU
Menu

Audax nomena Anabel López com a nou membre de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

El nomenament de la consellera dominical mostra el ferm compromís del Grup amb les millors pràctiques en matèria de bon govern corporatiu.

Audax Renovables (ADX.MC), el grup energètic integral amb generació 100% renovable, després de la reconfiguració del seu Consell d'Administració el passat mes de març, incorporant dues dones al seu màxim òrgan de govern, ha fet un pas més en matèria de govern corporatiu, aprovant la incorporació de la consellera dominical Sra. Anabel López Porta com a nou membre de la Comissió d'Auditoria i de la Comissió de Nomenaments i Retribucions per als propers quatre anys.

La incorporació de talent femení va en línia amb les millors pràctiques en matèria de bon govern corporatiu i es reflecteix a la nova estructura i composició del Consell d'Administració.

En conseqüència, la composició de les comissions delegades de la Societat queda de la manera següent:

Comissió d'Auditoria

- President: Josep Maria Echarri Torres (conseller independent)

- Vocals: Ramiro Martínez-Pardo del Valle (conseller coordinador independent) i Ana Isabel López Porta (consellera dominical)

- Secretària: Naiara Bueno Aybar (secretària no consellera del consell d'administració)

Comissió de Nomenaments i Retribucions

- President: Ramiro Martínez-Pardo del Valle (conseller coordinador independent)

- Vocals: Josep Maria Echarri Torres (conseller independent) i Ana Isabel López Porta (consellera dominical)

- Secretària: Naiara Bueno Aybar (secretària no consellera del consell d'administració)

Sobre Audax Renovables 
 
El Grup és el resultat de la fusió per absorció entre Audax Renovables, SA i la seva matriu, Audax Energía, SA, que dóna lloc a un grup energètic integral amb generació 100% renovable.

Audax centra les seves activitats en la generació denergia 100% renovable, així com en el subministrament delectricitat 100% renovable i gas.
 
Fundada l'any 2000, l'any 2003 Audax Renovables comença a cotitzar al mercat secundari de la Borsa de Barcelona i l'any 2007 s'inclou la seva cotització al SIBE de la borsa de Madrid. Actualment, cotitza al Mercat Continu espanyol sota la denominació (ticker) ADX.MC, i s'ha incorporat a l'índex IBEX SMALL CAP® el 23 de març de 2020.

Som el Grup energètic líder en el segment PIME a Espanya, garantint un subministrament eficient de l'energia comercialitzada a través d'un procés d'integració vertical amb l'activitat de generació renovable, amb una sòlida posició financera, i preparat per encapçalar la transició energètica mercat europeu.
 
El Grup gestiona una cartera de projectes de generació en operació de 91 MW a parcs eòlics a Espanya, França i Polònia, i 15 MWp fotovoltaics a Espanya. Addicionalment, té 66 MW eòlics en construcció a Panamà. Així mateix, compta amb una cartera de projectes fotovoltaics en construcció de 115 MWp i compta amb un portfoli fotovoltaic de 2.277 MW en diferents fases de desenvolupament ubicat a Espanya, Portugal i Itàlia. 

Audax Renovables, en la seva activitat de comercialització d'electricitat 100% renovable i gas, és present a Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria, sumant més de 540 mil clients.

Per a més informació visiteu www.audaxrenovables.com / www.audaxrenovables.es

phone-handsetcrosschevron-down