MENU
Menu

Audax Renovables ratifica la seva valoració d'Investiment Grade (BBB-) atorgada per Axesor

La companyia manté la qualificació creditícia de BBB- amb tendència estable, malgrat la difícil conjuntura que continuem vivint derivada de la COVID-19

Audax Renovables (ADX.MC), el grup energètic que integra els negocis de generació i comercialització d'electricitat 100% renovable i gas, manté la valoració d'Investiment Grade (BBB-). Axesor ha valorat favorablement el gir estratègic del Grup, en entendre que aquest compta amb unes bases de negoci i fonaments financers apropiats per posicionar-se com un player de referència al sector de les energies renovables. No obstant això, es considera que aquesta millora potencial es veurà materialitzada a mitjà i llarg termini, per la qual cosa s'entén la tendència de la qualificació com a estable.

Addicionalment, aquesta ratificació de la qualificació s'ha basat en una anàlisi de les principals magnituds financeres i una avaluació de les dades de negoci d'Audax Renovables, destacant el seu posicionament al mercat energètic, on se situa com la 9a companyia al mercat lliure i primera independent al segment pime a Espanya. A això cal afegir els efectes positius derivats de la diversificació geogràfica, amb un ampli grau d'internacionalització, que limita el risc de concentració del negoci, estant present als negocis de comercialització i/o generació a Espanya, Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Holanda, Polònia i Hongria.

Axesor ha valorat així mateix que Audax Renovables manté una estructura de propietat compromesa amb el negoci, així com una llarga experiència al mercat i una adequada capacitat financera. Tot i la lleu reducció de la xifra de negoci en l'exercici 2020, provocada per la situació de pandèmia actual, l'estructura de costos flexible i les optimitzades rendibilitats generades pel grup derivat del seu mix de tarifes, continuen recolzant uns marges que es situen per sobre de la mitjana sectorial, donant com a resultat unes rendibilitats operatives positives.

Des d'un punt de vista de l'estructura de finançament del Grup, l'assessor ha destacat que, si bé a l'exercici 2020 la companyia ha incrementat el seu endeutament a través de les diferents emissions de deute escomeses durant aquest exercici, destinades a finançar el seu ambiciós pla de creixement al mercat de generació, Audax Renovables presenta una adequada capacitat per atendre els seus compromisos financers. Tot això, acompanyat d'una posició de liquiditat folgada que atresora el Grup, es fonamenta com una de les principals fortaleses competitives i el situa en una còmoda posició per atendre les seves exigències futures de deute i per emprendre un Business Plan que requerirà importants inversions.

El Grup Audax, que es defineix com una energètica integral amb generació 100% renovable, continua treballant i preparant un nou pla estratègic que espera poder anunciar-ho ben aviat al mercat, per així poder convertir-se, encara més, en un valor de referència per a inversors. 

Sobre Audax Renovables 
 
El Grup és el resultat de la fusió per absorció entre Audax Renovables, SA i la seva matriu, Audax Energía, SA, donant lloc a un grup energètic les activitats del qual se centren en la producció d'energia 100% renovable, així com en el subministrament d'electricitat 100% renovable i gas.
 
Fundada l'any 2000, l'any 2003 Audax Renovables comença a cotitzar al mercat secundari de la Borsa de Barcelona i l'any 2007 s'inclou la seva cotització al SIBE de la borsa de Madrid. Actualment, cotitza al Mercat Continu espanyol sota la denominació (ticker) ADX.MC, i s'ha incorporat a l'índex IBEX SMALL CAP® el 23 de març de 2020.

Som el Grup energètic líder en el segment PIME a Espanya, garantint un subministrament eficient de l'energia comercialitzada a través d'un procés d'integració vertical amb l'activitat de generació renovable, amb una sòlida posició financera, i preparat per encapçalar la transició energètica mercat europeu.
 
El Grup gestiona una cartera de projectes de generació en operació de 91 MW a parcs eòlics a Espanya, França i Polònia, i 15 MWp fotovoltaics a Espanya. Addicionalment, té 66 MW eòlics en construcció a Panamà. Així mateix, compta amb una cartera de projectes fotovoltaics en construcció de 44 MWp i compta amb un portfoli fotovoltaic de 2.282 MWp en diferents fases de desenvolupament ubicat a Espanya, Portugal i Itàlia. 

Audax Renovables, en la seva activitat de comercialització d'electricitat 100% renovable i gas, és present a Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria, sumant més de 515 mil clients i 10,5 TWh subministrats el 2020.

Per a més informació visiteu www.audaxrenovables.com / www.audaxrenovables.es
 

phone-handsetcrosschevron-down