Comptadors de telemesura

Els comptadors de telemesura permetran prendre lectures reals del subministrament i extreure informació important que ajudarà el client a optimitzar el seu consum i a estalviar en els seus costos energètics. 

Els comptadors que s'instal·len són Equips Homologats pel Ministeri d'Indústria i Distribuïdores, segons el que es disposa en l'RD 1110/2007 del Reglamento Unificado de Puntos de Medida del Sistema Eléctrico Español

Els serveis per a la instal·lació del comptador de telemesura inclouen:

  • Serveis de tramitació de l'expedient amb la Comercialitzadora i la Distribuïdora, inclosa la certificació, homologació i parametrització, costos de precintat, costos d'Indústria i costos de verificació en el laboratori de la Distribuïdora
  • Serveis d'instal·lació: Subministrament i instal·lació dels Equips: Comptador i mòdem (Itrón) + Targeta SIM M2M GSM/GPRS + Programari
  • Serveis de telemesura: alta del client en la plataforma, lectura del punt de mesura, costos de manteniment i trànsit de la targeta sim, serveis núvol (emmagatzematge i còpia de seguretat de dades, accés multiusuari, certificats de seguretat), supervisió i manteniment d'equips (excepte les verificacions periòdiques segons normativa)
  • Serveis de software: accés programari via web (client individual, client multisubministrament i gestor professional), actualitzacions i millores amb la possibilitat de realitzar altres desenvolupaments programari a mesura.
Avantatges del comptador de telemesura:
  • Disposar de dades i informació sobre el consum elèctric del subministrament.
  • Explotar la informació per a aplicar mesures d'eficiència energètica orientades a reduir costos. 
  • Controlar desviaments i penalitzacions.
  • Optimitzar la potència contractada
  • Monitoratge dels consums
  • Descàrrega d'informes per cort o avaria

A Audax Renovables subministrem energia d'origen 100% renovable a tots els nostres clients. Energia verda produïda mitjançant recursos naturals inesgotables que no generen gasos d'efecte d'hivernacle ni emissions contaminants. 

Energia Verda 100% d'origen Renovable
#GreenEnergy

Tots els nostres clients gaudeixen d'energia verda: particulars, negocis, grans empreses i administracions.