MENU
Menu

Audax Renovables aprova dos programes d'emissió de deute verd per 700 milions d'euros

La companyia ha registrat un programa d'emissió de bons al MARF per 400 milions i el primer programa de pagarés internacional a Irlanda per 300 milions d'euros

Audax Renovables (ADX.MC), el grup energètic que integra els negocis de comercialització i de generació d'electricitat 100% renovable, ha llançat dos programes de deute verd amb l'objectiu d'aconseguir finançament a preus competitius als mercats de capitals, tant espanyol com internacional. L'objectiu és finançar el seu creixement tant en la generació d'energia renovable com en la comercialització d'energia verda, així com finançar noves adquisicions possibles a nivell nacional i internacional.

Audax Renovables ha registrat, amb data 3 de juliol, un programa d'emissió de bons per import de fins a 400 milions d'euros al MARF. Aquest programa atorga flexibilitat a la companyia per poder fer una o diverses emissions, a qualsevol termini i amb qualsevol tipus d'estructura, fins a assolir l'import aprovat.

Addicionalment, també ha registrat el seu primer programa internacional d'ECP (Euro Commercial Paper Programe) a la Borsa de Dublín, per import de 300 milions d'euros. Per realitzar aquesta operació ha comptat amb la col·laboració com a entitats col·locadores de Banco Santander i Bred Banque Populaire.

Aquest programa internacional és obert a qualsevol inversor professional a Europa, inclosos els grans fons internacionals, en un mercat molt competitiu i de gran profunditat que permetrà ampliar la base inversora d'Audax Renovables als mercats internacionals. D'aquesta manera, Audax Renovables se situa com la primera companyia energètica independent a acudir a aquest mercat.

Amb aquests dos programes de deute verd, Audax Renovables confirma la seva capacitat de ser present tant als mercats de capitals nacional i internacional i permetran a la companyia afrontar els seus reptes de creixement, tant en el negoci de generació com de comercialització d'energia renovable, amb les màximes garanties de solvència.

El mes de juny passat, Audax Renovables va aprovar el seu Marc Normatiu de Referència per a Finançament Verd per a les properes emissions de bons que, segons l'expert Vigeo Eiris, complia amb els requeriments establerts per l'Associació Internacional de Mercats de Capitals (ICMA), per cosa que va obtenir el major nivell de garantia. Això ha permès que aquest nou programa per valor de 400 milions d'euros registrat al MARF sigui el primer a ser considerat “verd”, de manera que totes les emissions realitzades a l'empara d'aquest programa compleixen l'exigència de molts inversors internacionals , entre els seus requeriments d'inversió, hi ha els principis ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG).

I l'abril passat la companyia va aconseguir ratificar la seva valoració d'Investiment Grade (BBB-) atorgada per Axesor. Tot i l'actual conjuntura derivada de l'alerta sanitària causada pel COVID-19 Audax va aconseguir ratificar el rànting gràcies al Pla de Contingència que va desenvolupar per mitigar el possible impacte que pogués resultar en el negoci i per mantenir la sòlida posició financera de la companyia , la liquiditat i el perfil creditici.

 

phone-handsetcrosschevron-down