MENU
Menu

Exempció de l'impost elèctric

En compliment amb la Llei 16/2013, del 29 d'octubre, des de l'1 de gener del 2014, tindrà dret a una exempció del 85% de l'Impost Elèctric l'energia elèctrica que els clients destinen als següents usos:

Per acollir-se a aquesta exempció del 85% de l'impost elèctric el client haurà de fer la sol·licitud a l'Oficina Gestora d'Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al lloc on radiqui el seu establiment (o al Departament d'Impostos Especials de la Diputació Foral competent cas que el seu establiment es trobi ubicat al País Basc o al Govern de Navarra Hisenda Estatal o Diputacions Forals).

Un cop hagueu emplenat tots els tràmits, l'Administració Tributària corresponent us facilitarà al client una targeta d'inscripció anomenada CAE (Codi d'Activitat i Establiment). La targeta CAE indicarà, per a cada punt de subministrament, el CUPS, la data daplicació i la quantitat màxima denergia exempta de limpost elèctric.

Una vegada obtingut el CAE de l'Administració Tributària, per a l'aplicació efectiva de l'exempció, ens ha de trametre una còpia de l'esmentat CAE. 

Més info: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18266
phone-handsetcrosschevron-down