Administració Pública

Eficiència i estalvi energètic

Anualment les Administracions Públiques fan front a elevades despeses relacionades fonamentalment amb el consum energètic de les seves instal·lacions esportives, edificis o enllumenat públic. Tenint en compte aquest context, els organismes públics han adoptat estrictes mesures d'estalvi. Són molt conscients dels beneficis que pot aportar un consum responsable, tant respecte al medi ambient com en relació a la seva pròpia factura. De la mateixa manera, Audax Renovables aposta per l'eficiència i l'estalvi energètic.

Conscients d'aquesta realitat, hem desenvolupat un ampli catàleg de solucions que posicionen el concepte de l'estalvi com l'objectiu principal dins de l'estratègia energètica. Són mesures veritablement eficients per a les Administracions Públiques. I no hi ha res més eficient i econòmic que el gas natural.

Els beneficis del gas natural per a les Administracions Públiques

El gas natural és una font d'energia fòssil que s'extreu del subsòl. Està considerat, comparat a la resta d'energies disponibles, un dels combustibles fòssils més fiable, còmode i amb menor impacte mediambiental. El preu del gas natural és molt més barat en comparació amb un altre tipus de combustibles, així que es posiciona com el més econòmic del mercat.
Cal destacar que el subministrament d'aquesta energia és continu, sense corts ni interrupcions inesperades; es realitzen revisions periòdicament; és una energia amb baix impacte mediambiental i no és tòxica. També comporta una instal·lació senzilla que s'amortitza ràpidament.

Els avantatges del gas natural per a les Administracions Públiques es fan més evidents quan parlem de l'ús de la calefacció i calderes. I és que amb gas natural la calefacció resulta més econòmica. Amb Audax Renovables estalvia en calefacció, fins i tot en les factures dels mesos més freds de l'any.

Informació útil per a l'Administració Pública

El nostre compromís de proporcionar un tracte pròxim, un assessorament personalitzat i preus competitius, tot això ens ha permès consolidar-nos com una de les companyies energètiques referents.  

  • Volem posar-t'ho molt fàcil i per això el nostre assessorament és clar, transparent i eficient. Sense sorpreses!
  • Ens encarreguem de tota la tramitació de canvi de comercialitzadora sense necessitat de fer gestions i agrupem la facturació de diversos punts de subministrament perquè puguis controlar totes les factures de forma centralitzada.

Si pertanys a un organisme públic i el teu objectiu és retallar els costos en la teva factura de gas, deixa't assessorar pels nostres experts. Contracta ja mateix la tarifa de Audax Renovables més adequada per a la teva Administració Pública!

Tarifa gas Adm. Públiques

Tarifa gas Adm. Públiques

Veure tarifa
Entendre la factura del gas

Entendre la factura del gas

Veure