MENU
Menu

Plantes generadores

La comercialitzadora denergia elèctrica Audax Energía amplia la seva oferta de serveis més enllà de la comercialització i inicia la seva actuació com a agent venedor de lenergia elèctrica generada per les plantes productores. D'aquesta manera, la companyia exercirà la representació de les plantes generadores davant dels diferents organismes del mercat elèctric: REE, CNMC, OMIE i MEFF.

Les plantes productores delectricitat necessiten ser representades per interlocutors. Audax Energía gestiona la venda de producció d'energia maximitzant la rendibilitat dels productors a través de dos serveis. El primer, mitjançant la representació al mercat majorista d'electricitat (OMIE), permet la compra i venda d'electricitat a un preu conegut, transparent i accessible, però variable en el temps. El segon servei es dóna a través de la representació al mercat d'opcions i futurs, que permet fixar el preu amb anterioritat i eliminar incerteses.

Servei per evitar sobrecostos

A més d'incrementar la rendibilitat de les plantes mitjançant un assessorament personalitzat, Audax Energía ofereix el servei d'apantallament dels sobrecostos de desviament i permet als productors beneficiar-se dels avantatges derivats de les economies d'escala.

Un altre dels serveis que ofereix Audax és la gestió de les garanties d'origen, que acredita que l'electricitat ha estat produïda per fonts renovables o de cogeneració d'alta eficiència. Aquest document permet certificar l'origen verd de l'electricitat.

Audax Energía prestarà aquests serveis a través de la seva marca GENERIBER, companyia que va adquirir el mes de juny passat, i que li permetrà ser present a les diferents etapes del mercat, des de la producció de l'energia elèctrica fins a la seva comercialització. En un mercat elèctric complex i amb estrictes regulacions, Audax Energía assessora i proporciona el suport necessari als productors en la gestió de Garanties davant OMIE i REE.  

Audax, en auge
El compromís d'estalvi i la innovació han permès a Audax Energia superar els 41.500 clients i incrementar-ne la facturació el primer semestre del 2014 en un +140,23% respecte al mateix període de l'any anterior. A més, preveu assolir una facturació de 300 milions d'euros al tancament del 2014.

phone-handsetcrosschevron-down