MENU
Menu

Política de privadesa

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal us informem que el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de dades de caràcter personal d'aquest lloc web és:

AUDAX RENOVABLES, SA
Carrer de l'Electrònica, núm. 19, planta 7, porta C, 08915 Badalona (Barcelona)
A-62338827
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 33.107, foli 61, full núm. B-222.861
Tel: 900 82 80 06 E-mail: info@audaxrenovables.com
Identificació del DPO: dpo@audaxrenewables.com

Per accedir al lloc web d'AUDAX RENOVABLES, SA www.audaxrenovables.es no cal aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per realitzar sol·licituds d'informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l'usuari, interessat o client aporti dades als formularis existents al lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. Si no se n'informa la conseqüència és la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.

1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través dels diferents canals i formularis propietat d'AUDAX RENOVABLES, SA posats a disposició dels usuaris, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d'informació dels productes i serveis oferts per AUDAX RENOVABLES, SA, atendre les sol·licituds de col·laboració i d'informació remeses per agents comercials, gestionar sol·licituds d'ocupació i analitzar el perfil professional a efectes de la possible inclusió en processos de selecció de personal; i, en cas de ser client, poder gestionar el vostre contracte mitjançant les eines posades a la vostra disposició.

2. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT

AUDAX RENOVABLES, SA està legitimat per al tractament de dades personals:

(i) En cas de ser client o agent comercial: el tractament de les vostres dades és necessari per a l'execució del contracte, tal com disposa l'article 6.1.b).

(ii) En cas d'haver-se comunicat amb AUDAX per sol·licitar informació dels nostres productes i serveis, quan faci ús del panell del client per gestionar el seu contracte, quan faci ús del panell de l'agent comercial, quan faci ús del panell “Envia la teva CV” i quan navegueu per la nostra web (cookies): pel consentiment atorgat per l'interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del RGPD:

(iii) En cas que (1) sigui necessari comprovar la situació creditícia dels clients potencials, (2) en cas de videovigilància dels edificis i (3) en cas que contactem amb vostè com a client o agent per millorar la nostra oferta de productes i serveis o fer seguiment sobre un producte o servei sobre el qual ens va mostrar un interès: el tractament és necessari per a la satisfacció d'un interès legítim, segons l'article 6.1.f) del RGPD, consistent -respectivament- a (1 ) conèixer el risc econòmic de les operacions que emprenem, (2) per protegir la seguretat dels béns i les persones, i (3) per adequar les nostres comunicacions comercials als seus interessos reals.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini que duri la relació contractual, i una vegada finalitzada, durant el temps necessari per complir les obligacions legals que se'n deriven. A continuació detallem les situacions més habituals:

Dades dels clients i agents comercials: en general durant 5 anys des de la finalització del contracte.

Dades dels sol·licitants de feina: un any des de la recepció del CV.

4. EXACTITUD DE LES DADES

Les dades obrants als nostres fitxers es tractaran de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l'Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent d'AUDAX RENOVABLES, SA

5. CESSIONS DE DADES PERSONALS

No està previst fer cessions de dades a tercers de les dades de contactes ni dels sol·licitants d'ocupació.

Pel que fa a les dades de clients i agents comercials, els cessionaris podran ser cedits a empreses distribuïdores d'energia i gas, administracions públiques amb competència en la matèria i entitats financeres.

6. DRETS DELS USUARIS

El titular de les dades personals podrà exercir els següents drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, tramesa a l'adreça: AUDAX RENOVABLES, SA al C/De l'Electrònica núm. 19, 2a planta, Porta C de 08915 Badalona ( Barcelona), o bé, a través de correu electrònic, a la bústia: privacy@audaxrenovables.com

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat: l'exercici d'aquest dret té com a objecte consultar les dades personals incloses a la base de dades d'AUDAX

• Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió: l'exercici d'aquest dret té com a objecte sol·licitar la modificació d'algunes dades, o per sol·licitar-ne l'esborrament o el bloqueig.

• Dret a sol·licitar la limitació del tractament: l'exercici d'aquest dret té com a objecte restringir-ne el tractament, si es compleixen les condicions de l'article 18 RGPD.

• Dret a oposar-se al tractament: l'exercici d'aquest dret té com a objecte manifestar-ne la desaprovació a determinats tractaments, segons el que disposa l'article 21 RGPD.

• Dret a la portabilitat de les dades: l'exercici d'aquest dret té com a objecte rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

L'interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

7. MESURES DE SEGURETAT

AUDAX RENOVABLES, SA adoptarà en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

AUDAX RENOVABLES, SA es reserva la facultat de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà publicada a la pàgina web, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a privacy@audaxrenovables.com

 

AUDAX RENOVABLES, SA 2021

phone-handsetcrosschevron-down