MENU
Menu

Audax Renovables duplica el resultat net aconseguint sobrepassar els 7 milions d'euros el primer semestre

La xifra de facturació ha superat els 400 milions d'euros i l'EBITDA s'ha incrementat més d'un 13% a 27,5 milions d'euros

Audax Renovables (ADX.MC), el grup energètic que integra els negocis de generació i de comercialització de gas i electricitat 100% renovable, situa el benefici en 7,3 milions d'euros, un 54% superior al mateix període de l'any anterior. Els avantatges de la integració vertical de les activitats de generació i comercialització, així com la política d'operacions del Grup, continuen donant fruits, cosa que permet situar l'EBITDA en els 27,5 milions d'euros, un 13% superior a l'exercici anterior.

Els ingressos de les operacions han baixat respecte al mateix període de l'any anterior, a causa de l'efecte causat per la COVID-19. El Grup considera que l'impacte generat per la pandèmia engloba la disminució de la demanda de llum i gas (sent a Espanya del 8% i del 9%, respectivament, en aquest període), així com el preu més baix dels dos als mercats. Anàloga situació observem a la resta dels països on opera el Grup. No obstant això, malgrat la caiguda dels ingressos derivada de la situació tan anòmala de pandèmia mundial, el Grup ha estat capaç d'obtenir un marge brut un 5% superior i incrementar l'EBITDA en un 13%. 
A nivell comercial i de captació de clients, el Grup veu recompensada la seva estratègia comercial a nivell nacional, que comporta que el nombre de clients s'hagi incrementat un 21%. Aquests resultats continuen situant el Grup Audax com la primera comercialitzadora de llum al segment PIME a Espanya, sumat a un destacat creixement en el negoci del gas natural (26% superior respecte a l'exercici anterior).
D'altra banda, no s'han vist afectades les activitats de desenvolupament i promoció dels projectes de generació ni les estratègies d'inversió i finançament del Grup en aquest període, seguint-ne el curs i l'evolució habitual dins de la normalitat.

Tot i la situació actual de pandèmia global i incertesa als mercats, l'activitat del Grup no s'atura. La forta aposta d'Audax Renovables pel creixement de la seva activitat de generació d'energia renovable, així com l'alineació de la seva estratègia financera amb la missió i els valors de sostenibilitat mediambiental del Grup, s'ha vist reflectida amb la primera emissió de bons verds per un import de 20 milions d'euros, que s'emmarca dins del programa de renda fixa de bons registrat al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (“Programa de Bons del MARF”) el mes de juliol passat, per un import nominal màxim de 400 milions d'euros. Tot això, juntament amb l'entrada al mercat hongarès i consolidació al mercat portuguès, situa el Grup en el camí correcte per continuar creixent.

Aquests resultats suposen una millora en totes les variables i situen la companyia energètica en una posició òptima per assolir el seu pla estratègic. Per a l'exercici 2022 es preveu superar els 500.000 clients, subministrar més de 15 TWh d'energia, assolir 1.500 milions d'euros de facturació i més de 100 milions d'EBITDA. Tot això duplicant la rendibilitat, cobrint 2/3 de l'energia subministrada mitjançant contractes PPA i relaxant-ne el palanquejament financer a causa de l'alta generació de caixa. L'assoliment d'aquests objectius permetrà a Audax Renovables reforçar el seu lideratge com a primera comercialitzadora independent en el segment PIME a Espanya i replicar l'èxit obtingut als mercats internacionals on ja és present: Portugal, Itàlia, Alemanya, Holanda, França, Polònia i Panamà.

 

phone-handsetcrosschevron-down