Tarifa Indexada Llum

Paga l'electricitat 100% d'origen renovable a preu de majorista

Tarifa Indexada per Llars

La Tarifa Indexada d'Audax Renovables d'origen 100% renovable va dirigida a llars que aposten per una gestió elèctrica eficient, especialment per a subministraments que volen pagar cada mes el preu de la llum en funció del preu establert en el mercat elèctric.

Què és indexar? És una forma de contractar en el mercat liberalitzat que consisteix a pagar un preu variable per l'energia elèctrica consumida. És a dir, amb la Tarifa Indexada de llum el consumidor accedeix al mercat lliure i paga l'energia consumida al preu de cost establert en el mercat majorista més un petit marge de gestió que abonarà a la comercialitzadora. I tot això contractant energia verda d'origen 100% renovable.

D'aquesta manera, es paga l'energia cada hora al preu real en què s'està venent en el mercat elèctric. Amb la Tarifa Indexada s'evita pagar durant tot el període del contracte la prima de risc associada a tota tarifa fixa.

A partir de l'1 de juny de 2021 el Govern estableix noves tarifes de llum. Aquest canvi normatiu aplica a tots els consumidors de llum, de totes les tarifes existents. No has de fer res, és un canvi automàtic i, per tant, tret que vulguis modificar la potència, no has de realitzar cap gestió.

En els consumidors la potència contractada dels quals sigui menor a 15 kW (solen ser particulars i negocis) s'estableixen tres períodes de consum el preu del qual variarà en funció de l'hora i del dia. Ara l'horari del teu consum és més important, així que intenta que el teu consum es produeixi en el període més barat, el denominat Període Vall.

Nous peatges - Descarregar aquí Document explicatiu Circular 3/2020

Tarifa Indexada

Paga per cada hora el que costa l'energia elèctrica, maximitzant així l'estalvi.

Tarifa Indexada

Paga per cada hora el que costa l'energia elèctrica, maximitzant així l'estalvi.

Tarifa Indexada

Paga l'energia a preu de majorista.

Tarifa Indexada

Paga l'energia a preu de majorista.

Tarifa Indexada

Evita la prima de risc associada a les tarifes fixes.

Tarifa Indexada

Evita la prima de risc associada a les tarifes fixes.

A Audax Renovables subministrem energia d'origen 100% renovable a tots els nostres clients. Energia verda produïda mitjançant recursos naturals inesgotables que no generen gasos d'efecte d'hivernacle ni emissions contaminants. 

Energia Verda 100% d'origen Renovable
#GreenEnergy

Tots els nostres clients gaudeixen d'energia verda: particulars, negocis, grans empreses i administracions.

Beneficis de la Tarifa Indexada llars


El principal avantatge de la Tarifa Indexada és l'estalvi que sol obtenir-se en relació a les tarifes fixes. Permet adaptar el consum per a aprofitar les hores en les quals l'energia elèctrica és més barata i així evitar la prima de risc associada a les tarifes fixes.

  • Paga per cada hora el que costa l'energia elèctrica, maximitzant així l'estalvi.
  • Paga l'energia a preu de majorista.
  • Evita la prima de risc associada a les tarifes fixes.

Components de la Tarifa Indexada llars

La Tarifa Indexada, igual que la Tarifa Fixa, compta amb dos components:

  • Terme de potència: que no varia en funció del consum, és un cost fix per dia facturat. Es tracta del preu que pagues per la potència elèctrica contractada en la teva llar. Es mesura en kW. Segons com siguin les teves necessitats de consum hauràs de contractar més o menys potència. Per exemple, a més potència contractada, més aparells elèctrics podràs tenir encesos a la teva casa, però el teu cost mensual fix també serà superior. En resum, el terme de potència estarà marcat per la potència elèctrica subscrita amb la comercialitzadora.
  • Terme d'energia: en la Tarifa Indexada el preu de l'energia es paga en funció del consum i del preu/hora de l'energia en OMIE (Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat), més un fee de gestió. D'aquesta forma, es paga l'energia cada hora al preu que en realitat s'està venent en el mercat elèctric. S'evita així pagar, durant tot el període del contracte, la prima de risc associada a tota Tarifa Fixa.
 

FÓRMULA DEL INDEXAT

(1)PREU INDEXAT: L'import del preu mensual del terme d'energia es realitzarà a nivell horari. Es multiplicarà el preu horari calculat d'acord amb la següent formula pel consum en punt davantera a nivell horari del client sobre la base del perfil horari segons s'estableix en les Condicions Generals del Contracte. Addicionalment s'aplicarà un Cost Financer del 1,1% sobre tots els components del contracte inclòs IVA o IGIC.

 

                              PEh= [(PMDh+COSh+PC3h+Dh)*(1+Pérdidas)+ GOh] * 1,015 + PaEh


On:
PEh = Preu horari energia
CDh = Cost desviaments de programació de l'energia
PMDh*= Preu mercat diari (OMIE)
PC3h = Finançament pagaments per capacitat (Cost regulat)
COSh = Costos de l'operador del sistema (REE) + Remuneració US I OM + Fons Eficiència Energètica + Càrrecs de Comercialització (CC*) + Cost de les garanties d'origen en c€/KWH, referència de cotització pública (GdO).
PaEh = Terme energia del peatge d'accés + Fons Eficiència Energètica + Càrrecs de Comercialització (CC*)
GOh = Despeses Operatives

En SEIE pel preu horari SEIE per a comercialitzadors (excepte CUR)
*CC: 0,0019€/kWh tarifes 2.0TD amb potència contractada ≤10kW, 0,0007€/kWh tarifes 2.0TD amb potència contractada >10kW i 0,00055 €/kWh a les tarifes 3.0TD i 6.1TD.

 
Components de la Tarifa Indexada llars

Vull contractar la Tarifa Indexada llars

Si vols pagar el preu de l'energia a preu de mercat, la Tarifa Indexada de llum és la que s'adapta millor a tu.

És important que tinguis clars els següents punts:

  • La durada del contracte és de 12 mesos. Sí, els nostres contractes tenen permanència, ja que precisament ens ajuda a oferir-te millors preus.
  • A Audax Renovables gestionem i realitzem les compres en el Mercat Elèctric Espanyol amb absoluta transparència. El client, a més de pagar la llum en funció del preu de mercat, haurà d'abonar un petit marge a la comercialitzadora en concepte de gestió. Aquest estarà especificat en el teu contracte.

Amb claredat, transparència i sense sorpreses. Deixa't assessorar pels nostres experts i et recomanaran la tarifa de llum més adequada per a aconseguir un estalvi d'energia.
Contracta ja mateix la Tarifa Indexada de Audax Renovables per a la teva llar i paga la llum segons el preu establert en el mercat d'electricitat!