BYE BYE Tarifes GAS - Acomiada't de les tarifes actuals, descobreix les novetats!

Noves Tarifes - Circular 6/2020

 

No sabem si li has agafat afecte a la teva tarifa de gas, però has d'acomiadar-te d'ella perquè a partir de l'1 de'octubre de 2021 el Govern estableix noves tarifes de gas. 

Peeero, no et preocupis!!! Que no s'espanti ningú, no es tracta d'una modificació de preus, es tracta de canvis sobretot relacionats amb els peatges de consum, transport i grups tarifaris vinculats al volum.

 

La nova estructura de tarifes està definida en funció del consum anual, sense que es tingui en compte la pressió de la xarxa des de la qual se subministra al consumidor i se li aplicaran els càrrecs aprovats en la Resolució de 27 de maig de 2021 de la CNMC.

A continuació, us detallem una taula resumeixen amb els nous grups tarifaris en funció del volum de consum:


PEATGE    CONSUM C (KWH/ANY)
RL.1        C ≤ 5.000
RL.2        5.000 < C ≤ 15.000
RL.3       15.000 < C ≤ 50.000
RL.4       50.000 < C ≤ 300.000
RL.5       300.000 < C ≤ 1.500.000
RL.6       1.500.000 < C ≤ 5.000.000
RL.7       5.000.000 < C ≤ 15.000.000
RL.8      15.000.000 < C ≤ 50.000.000
RL.9      50.000.000 < C ≤ 150.000.000
RL.10    150.000.000 < C ≤ 500.000.000
RL.11    C > 500.000.000


NOVETATS I PROCÉS DE TRANSICIÓ

•    A l'efecte de la ubicació inicial dels subministraments en els nous grups tarifaris a partir de l'1 d'octubre 2021, es considerarà el consum registrat en el període comprès entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.  

•    Es considerarà com a període tarifari el “any de gas”, això és, el període comprès entre l'1 d'octubre d'un any i el 30 de setembre de l'any següent.

•    En iniciar un nou any de gas, el responsable de la facturació procedirà a comprovar la correcta ubicació tarifària i procedirà a la reubicació dels subministraments que corresponguin.

•    Es tancarà el cicle de facturació per a tots els subministraments el dia d'abans de l'entrada en vigor dels nous peatges (30 de setembre de 2021), independentment del nombre de dies que s'incloguin en aquesta factura, de tal forma que fins al 30 de setembre de 2021 es facturarà aplicant els peatges actualment vigents (RD 949/2001) i a partir de l'1 d'octubre, serà aplicable i es facturarà segons els peatges definits en la Circular 6/2020.

Descarregar pdf explicatiu