Finançament del bo social

T'expliquem el nou finançament del bo social

 

Què és el bo social?El bo social d'electricitat és un descompte, regulat pel Govern, que té com a objectiu protegir els consumidors en situació de vulnerabilitat.

 

El nou mecanisme de finançament del bo social queda regulat pel Reial decret llei 6/2022, de 29 de març i la posterior actualització recollida en l'Ordre TED/733/2022 de 22 de juliol i és aplicable a tots els agents del mercat

 

Qui pot acollir-se al bo social?


Per a poder acollir-se al bo social és imprescindible complir amb uns requisits:

  • Tenir contractat el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) en l'habitatge habitual
  • Complir amb els requisits personals, familiars i de renda establerts en https://www.bonosocial.gob.es/

 

En què consisteix el nou model de finançament del bo social?


Amb aquest canvi el finançament del bo social ja no recaurà únicament en les comercialitzadores d'electricitat, sinó que passaran a finançar-lo totes les empreses del sector: generadores, distribuïdores, comercialitzadores i consumidors, distribuint-se de la següent manera:

  • Valors unitaris corresponents a les activitats de producció: 1,294768 €/MWh produït
  • Valors unitaris corresponents a transport: 0,005716 €/€ retribuït
  • Valors unitaris corresponents a l'activitat de distribució: 1,151582 €/CUPS
  • Valors unitaris corresponents a l'activitat de comercialització: 13,401931 €/CUPS
  • Valors unitaris corresponents als consumidors directes en mercat serà de 1,282647 €/MWh consumit


Aquests valors han estat determinats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), qui podria modificar-los en cas de produir-se desviacions superiors al 20% sobre les necessitats reals.

 

Com ho veuré reflectit en la meva factura elèctrica?


A partir de la publicació del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març i la posterior actualització recollida en l'Ordre TED/733/2022 de 22 de juliol, veuràs una nova línia en la teva factura en concepte de finançament del bo social i que correspondrà als valors unitaris de l'activitat de comercialització:  13,401931 €/CUPS/any.